Welcome

KJG - výrobný program

Použitie jednotlivých materiálov

materiál farebnosť po zvetraní materiál úprava bez údržby živostnosť (roky) spojovanie
Pozink šedá - strieborná šedá ocel pozinkovaná pozinkované nie 7 - 20 letovanie, nity
Titán-zinok svetlo šedá modro šedá zliatina ZnTiCu bez úpravy áno 40 - 80 letovanie, nity
Titán-zinok predzvetralý modro šedá modro šedá zliatina ZnTiCu bez úpravy áno 40 - 80 letovanie, nity
Nerez strieborná strieborná nerez pocínovaná pocínované áno 50 - 70 letovanie, nity
Meď medená hnedá - zelená zliatina ZnTiCu bez úpravy áno 60 - 90 letovanie, nity
Pozink farebný podľa farby podľa farby ocel pozinkovaná farbené práškom áno 20 - 40 silikón, nity
Hliník farebný podľa farby podľa farby hliník farbené práškom áno 50 - 70 silikón, nity

Možnosti spojovania jednotlivých materiálov

  Pozink Titán-zinok Nerez Meď Hliník
Pozink - ANO ANO NIE ANO
Titán-zinok ANO - ANO NIE ANO
Nerez ANO ANO - ANO ANO
Meď NIE NIE ANO - NIE
Hliník ANO ANO ANO NIE -

Nomogram

Výrobny program